Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazník o klim.změnách

Dotazník o změnách klimatu

 

1) Co si myslíte, že znamená změna klimatu?

a)      Zvyšující se počet přírodních katastrof

b)      Znečištění vzduchu, vody, půdy a okolního prostředí

c)      Změny podnebí způsobené nezodpovědným chováním lidí

 

2) Odkud většinou získáváte informace o klimatických změnách?

a)      z televize

b)      z internetu

c)      od učitelů

d)     z odborných časopisů

e)      nezajímám se o tyto informace

 

3) Jaký je váš názor na globální změny klimatu?

a)      Děsí mě to, ale nevím, co bych s tím mohl/a dělat

b)      Politikové by se tímto problémem měli víc zabývat

c)      Lidé by se měli spojit, a podniknout nějaké kroky proti tomu

d)     Nezajímám se o to

e)      Jiný názor: ___________________________________________________________

 

4) Které z následujících substancí jsou skleníkové plyny?

a)      oxid uhličitý

b)      kyslík

c)      oxid uhelnatý

d)     metan

e)      vodní páry

 

5) Jaké jsou účinky globálního oteplování?

a)      extrémní bouřky a záplavy

b)      zemětřesení, sopečné výbuchy

c)      polární záře

d)     zvyšující se teplota, 1,5 – 4,5 ºC za 100 – 150 let

e)      tání polárních ledovců a zvyšování hladiny moří

f)       zvyšující se výpar z moří a zvýšená oblačnost

 

6) Jaký je největší zdroj oxidu uhličitého?

a)      pěstování rýže

b)      aerosolové deodoranty a spreje

c)      rychlý nárůst odpadků

d)     doprava

 

7) Co je to ozónová díra?

a)      vesmírný objekt, jehož přítažlivost je tak silná, že pohlcuje i světlo

b)      mlžný opar nad vekoměsty během dopravní špičky za horkých, suchých dnů

c)      otevřený prostor ve vesmíru, kterým nás mohou pozorovat mimozemšťané

d)     ztenčená část ozónové vrstvy v horní části atmosféry

 

 

 

8) Která složka způsobuje vznik kyselých dešťů?

a)      oxid uhelnatý

b)      oxid siřičitý

c)      chloro fluoro hydrokarbon (CFC)

d)     chlorid sodný (NaCl)

 

9) Který způsob chování je ohleduplný k životnímu prostředí?

a)      třídím odpad

b)      používám při nakupování igelitové tašky

c)      sprchuji se místo koupání ve vaně

d)     během čištění zubů nechám téct vodu

e)      vypínám počítač, když ho delší dobu nepoužívám

 

10) Po svačině ti zůstane prázdná láhev, plechovka, ohryzek z jablka a mikrotenový obal.  Kam tyto věci odložíš? Spoj každou položku s příslušnou odpadní nádobou:

 

1 - Láhev                                A - nádoba na biologický odpad

2 - Plechovka                         B - nádoba na sklo

3 - Ohryzek                            C - nádoba na plasty

4 - Obal                                  D - nádoba na kovový odpad

 

11) Který z následujících zdrojů energie patří k alternativním nebo obnovitelným zdrojům?

a)      sluneční energie

b)      jaderné palivo

c)      uhlí

d)     větrná energie

 

12) Kolik vody se spotřebuje v běžné domácnosti? Spojte způsob použití v domácnosti a objem vody:

 

1 – kuchyň                                         A – 10 litrů

2 – záchod                                         B – 5 litrů

3 – praní                                             C – 45 litrů

4 – zalévání zahrady                          D – 20 litrů

 

13) O kolik by se zvedla hladina moří, kdyby kvůli klimatickým změnám roztál všechen led v Grónsku?

     a)  1 metr

     b)  10 metrů

     c)  4 metry

     d)  7 metrů

 

14) Které 2 země znečišťují zemskou atmosféru nejvíce?

a)      USA

b)      Slovinsko

c)      Rusko

d)     Maďarsko

e)      Čína

f)       Česká republika

 

15) Které činnosti člověka nejvíce ovlivňují změny klimatu?

a)      výroba jaderné energie v atomových elektrárnách

b)      používání fosilních paliv pro vytápění, výrobu energie a dopravu

c)      výroba energie s použitím větru a slunce

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář